Oversikt over funksjoner på AppleTV

Stacks Image 10
Stacks Image 248
Stacks Image 250
Stacks Image 258

Hovedbilde

I hovedbildet styrer du enhetene dine. Rekkfølge og gruppepeinnhold angir du i innstillingene.
Verktøy på toppen
Stacks Image 46
Innstillinger
Stacks Image 35
Hendelser og tidsplaner
Funksjoner i hovedbilde
Sensorer
Hvis sensor har flere verdier vil disse vises med 4 sekunders mellomrom. Trykk på en sensor for å vise neste verdi med en gang.

Lamper og brytere
Slå av/på med et enkelt trykk. Historikk er tilgjengelig.

Grupper fra Telldus Live
Slå av eller på alle enheter i gruppen med lampeknappene, eller du kan dimme alle dimmerene i gruppen enkelt ved å velge dimmenivå i menyen som kommer opp.

Markiser og lignende
Opp, ned og stopp-kommandoer. Historikk er tilgjengelig.

Dimmere
Slå av eller på med et enkelt trykk eller dra på “slider” for å sette dimme-nivå. Historikk er tilgjengelig. Husker siste dimmer-verdi nå man slår på dimmer.

Start hendelse
Slår enhet på og hendelsen som er koblet til enhet i Telldus Live starer hendelsen. Etter 8 sekunder oppdateres hovedbildet med ny status fra Telldus. Historikk er tilgjengelig.

Sensorer
Hvis du har slike, vil hovedbildet oppdateres hvert 20. sekund. Hvis en dør eller et vindu er åpnet vil symbolet blinke. Historikk er tilgjengelig.

Ringeklokke
Trykk for å ringe. Historikk er tilgjengelig.
Stacks Image 256
Guppekommandoer
Tykk Play-knappen på fjernkontrollen for å slå av eller på alle i en gruppe.
Stacks Image 267
Historikk for enheter
Trykk Play-knappen på fjernkontrollen for å se historikk for valgt enhet.
Stacks Image 174
Historikk for sensorer
Trykk på Play-knappen for å få frem historikk for sensoren. Hvis sensoren har 2 verdier kan du velge hvilken verdi du vil se, eller vise begge verdiene samtidig mot hver sin akse.

Stacks Image 109
Stacks Image 254

Innstillinger

Vis favoritter
Her slår du av eller på visning av favoritter i hovedbildet.

Vis lokasjon
Hvis du har mere enn en lokasjon i telldus.live, kan du filtrere på disse her for å begrense hva du ser i hovedbildet.

Bakgrunnsbilde
Her velger du bakgrunnsbilde for hovedbildet. Du bruke eget bilde som er overført fra iPhone/iPad eller velge blant 4 innebygde bilder.

Bruk grupper fra Telldus
Du kan velge mellom å bruke egne grupper eller gruppene du har opprettet i Telldus Live. Hvis du vil ha samme enhet i flere grupper må du bruke grupper fra Telldus da dette ikke er mulig når du bruker egne grupper i appen.

Vis sensor etter enheter

Bestemmer om sensorene skal vises foran eller etter enhetene.

Enheter

Her kan du organisere og endre enhetene dine. Se under for mere detaljer.

Sensorer

Her kan du organisere og endre sensorene dine. Se under for mere detaljer.
Stacks Image 146
Innstillinger - Grupper
Her organiserer du dine enheter eller sensorer i grupper og i hvilken rekkefølge de skal vises.

Legg til ny gruppe
Trykk på “+” for å legge til en ny gruppe. Så kan du dra enheter inn i gruppen ved å trykke på symbolet til høyre på linjen og dra de inn i gruppen.

Endre navn eller slette gruppe

Trykk på gruppenavnet, så kommer det opp en meny der du kan endre navn eller slette gruppen.

Hvis du bruker “Vis grupper fra Telldus” kan du ikke endre grupper eller rekkefølge på enheter, men du kan klikke på en enhet for å komme til innstillinger for enheten.
Stacks Image 159
Stacks Image 279
Innstillinger - Enhet
Endre navn
Her kan du endre navnet på enheten. Endringen sendes også til Telldus Live slik at navnet blir endret på alle maskinene du kjører appen på.

Velg symbol
Her kan du velge mellom en rekke forskjellige symboler for enheten. Se bilde for mulige symboler.

Favoritt
Velg om enhet eller sensor skal vises i favorittbildet.

Skjul fra hovedlisten
Velg om enhet eller sensor skal skjules fra hovedlisten.

Advarsel før du slår av/på
Hvis det er viktig å ikke slå av en enhet ved et uhell, kan du velge denne innstillingen. Da vil det komme et spørsmål før enheten slås av.

Enheter i Telldus gruppe
Velg hvilke enheter som skal være inkludert i Telldus gruppen.

Bruk enhet som
Dette gjelder bare enheter som kun har Av/På funksjonalitet.
Her velger du hvilken symbol som stemmer best med det du bruker enheten til.

“Til å starte hendelse” funger slik at det sendes et “På” signal til Telldus, og så et “Av” signal. Etter 8 sekunder oppdateres hovedbildet slik at status etter at hendelsen er utført gjenspeiles i hovedbildet.

Endre gruppenavn eller slette gruppe

Her kan du endre gruppenavnet eller slette gruppen. Enheten overføres til første gruppe hvis gruppen slettes.

Stacks Image 262
Stacks Image 61

Hendelser og tidsplaner

Hendelser kan aktivers eller inaktiveres. Det kan være nyttig hvis man i en periode ikke vil at en hendelse eller tidsplan ikke skal utføres.

Tidsplaner kan opprettes og redigeres her. Du kan aktivere/inaktivere tidsplanen også.