Oversikt over funksjoner på iPhone og iPad

Stacks Image 10
Stacks Image 106
Verktøy på toppen
Stacks Image 29
Geo-gjerder
Stacks Image 35
Hendelser og tidsplaner
Stacks Image 42
Vis favoritter eller alle
Stacks Image 46
Innstillinger
Funksjoner i hovedbilde
Sensor grupper
Hvis sensor har flere verdier vil disse vises med 4 sekunders mellomrom. Trykk på en sensor for å vise neste verdi med en gang. Hvis sensoren har menyknapp, er historikk tilgjengeleig.

Enhetsgrupper
Tykk på knappene til høyre for å slå av eller på alle enheter i gruppen, eller du kan dimme alle dimmerene i gruppen enkelt med glidebryteren.

Lamper og brytere

Slå av/på med et enkelt trykk. Meny-knapp for historikk og nedtelling.

Grupper fra Telldus Live
Slå av eller på alle enheter i gruppen med lampeknappene, eller du kan dimme alle dimmerene i gruppen enkelt med glidebryteren hvis gruppen har dimmere.

Markiser og lignende

Opp, ned og stopp-kommandoer. Meny-knapp for historikk og nedtelling.

Dimmere

Slå av eller på med et enkelt trykk eller dra på “slider” for å sette dimme-nivå. Meny-knapp for historikk og nedtelling.
Husker siste dimmer-verdi nå man slår på dimmer.

Start hendelse

Slår enhet på og hendelsen som er koblet til enhet i Telldus Live starer hendelsen. Etter 8 sekunder oppdateres hovedbildet med ny status fra Telldus. Meny-knapp for historikk og nedtelling.

Sensorer

Hvis du har slike, vil hovedbildet oppdateres hvert 20. sekund. Hvis en dør eller et vindu er åpnet vil symbolet blinke. Meny-knapp for historikk.

Ringeklokke

Trykk for å ringe. Meny-knapp for historikk og nedtelling.
Stacks Image 237
Today widget
Dine favoritter er tilgjengelig i ved å sveipe til høyre på låst skjerm eller i hovedmenyen. Raskere blir det ikke.
Stacks Image 247
Historikk for sensorer
Trykk på menyknappen for å få frem historikk for sensoren. Hvis sensoren har mere enn en verdier kan du velge hvilken verdi du vil se, eller vise alle verdiene samtidig.
Stacks Image 174
Historikk for enheter
Trykk på menyknappen for å få frem historikk for enheten.
Stacks Image 211
Nedtelling
Trykk på menyknappen for å starte en nedtelling. Når tiden er ute, vil enheten slås av eller på.

Stacks Image 109

Innstillinger

Vis lokasjon
Hvis du har mere enn en lokasjon i telldus.live, kan du filtrere på disse her for å begrense hva du ser i hovedbildet.

Enheter
Her kan du organisere og endre enhetene dine. Se under for mere detaljer.

Sensorer
Her kan du organisere og endre sensorene dine. Se under for mere detaljer.

Vis sensor etter enheter
Bestemmer om sensorene skal vises foran eller etter enhetene.

Bytt sensorverdier manuelt
Sensorverdier skiftes automatisk hvert 4. sekund hvis denne er av. Du kan alltid klikke på en sensor for å vise neste verdi manuelt.

Dimmemetode
Velge mellom slider (gammel metode) eller en popup-dimmer som er litt enklere å bruke.

Bruk grupper fra Telldus
Du kan velge mellom å bruke egne grupper eller gruppene du har opprettet i Telldus Live. Hvis du vil ha samme enhet i flere grupper må du bruke grupper fra Telldus da dette ikke er mulig når du bruker egne grupper i appen.

Bakgrunnsbilde
Her velger du bakgrunnsbilde for hovedbildet. Du bruke eget bilde eller velge blant 4 innebygde bilder. Eget bilde vil også bli brukt av AppleTV.

Motsatt grupperekkefølge
Viser gruppene i motsatt rekkefølge på AppleWatch.

Sensor for klokke
Her velger du hvilken av dine sensorer som skal vises i komplikasjoner på AppleWatch.

Logg av
Logger ut fra Telldus Live. Nytt påloggings bilde vil vises automatisk.
Stacks Image 146
Innstillinger - Grupper
Her organiserer du dine enheter eller sensorer i grupper og i hvilken rekkefølge de skal vises.

Legg til ny gruppe
Trykk på “+” for å legge til en ny gruppe. Så kan du dra enheter inn i gruppen ved å trykke på symbolet til høyre på linjen og dra de inn i gruppen.

Her kan du også opprette Telldus-grupper og bestemme hvilke enheter den skal inneholde.

Endre navn eller slette gruppe

Trykk på gruppenavnet, så kommer det opp en meny der du kan endre navn eller slette gruppen.

Hvis du bruker “Vis grupper fra Telldus” kan du ikke endre grupper eller rekkefølge på enheter, men du kan klikke på en enhet for å komme til innstillinger for enheten.
Stacks Image 159
Stacks Image 268
Innstillinger - Enhet
Endre navn
Her kan du endre navnet på enheten. Endringen sendes også til Telldus Live slik at navnet blir endret på alle maskinene du kjører appen på.

Velg symbol
Her kan du velge mellom en rekke forskjellige symboler for enheten. Se bilde for mulige symboler.

Favoritt
Velg om enhet eller sensor skal vises i favorittbildet.

Skjul fra hovedlisten
Velg om enhet eller sensor skal skjules fra hovedlisten.

Advarsel før du slår av/på
Hvis det er viktig å ikke slå av en enhet ved et uhell, kan du velge denne innstillingen. Da vil det komme et spørsmål før enheten slås av.

Enheter i Telldus gruppe
Velg hvilke enheter som skal være inkludert i Telldus gruppen.

Bruk enhet som
Dette gjelder bare enheter som kun har Av/På funksjonalitet.
Her velger du hvilken symbol som stemmer best med det du bruker enheten til.

“Til å starte hendelse” funger slik at det sendes et “På” signal til Telldus, og så et “Av” signal. Etter 8 sekunder oppdateres hovedbildet slik at status etter at hendelsen er utført gjenspeiles i hovedbildet.

Endre gruppenavn eller slette gruppe

Her kan du endre gruppenavnet eller slette gruppen. Enheten overføres til første gruppe hvis gruppen slettes.

Stacks Image 100

Geo-gjerde

Her kan du legge til opptil 20 geo-gjerder som kan slå av eller på enheter når du kommer til eller forlater et område. Du kan også angi om geo-gjerdet bare skal være aktivt en del av dagen.

Trykk og hold på skjermen for å plassere en pinne der du vil opprette geo-gjerde, eller bruk gjeldende posisjon.

Trykk på “+” for å opprette geo-gjerdet.

For å endre et eksisterende geo-gjerde, klikker du på pinnen på kartet (Lilla eller grønn pinne). Trykk på blyanten for å endre, eller “x” for å slette geo-gjerdet.
Stacks Image 229
Trykk og hold på skjermen for å plassere en pinne der du vil opprette geo-gjerde, eller bruk gjeldende posisjon. Du kan også dra pinnen ved å trykke og holde på pinnen mens du drar fingeren dit du vil ha pinnen.
Stacks Image 258
Velg hvilke aksjoner som skal gjøres når du kommer til eller forlater området.
Her kan du slå av eller på enheter eller aktivere/inaktivere hendelser og tidsplaner.

Stacks Image 264
Stacks Image 61

Hendelser og tidsplaner

Her vises alle hendelser (Events) og tidsplaner (Schedules) du har opprettet på Telldus Live.

Hendelser kan aktivers eller inaktiveres. Det kan være nyttig hvis man i en periode ikke vil at en hendelse eller tidsplan ikke skal utføres.

Tidsplaner kan opprettes og redigeres her. Du kan aktivere/inaktivere tidsplanen også. Husk det det kan også gjøres ved hjelp av et Geo-gjerde.