Oversikt over funksjoner på AppleWatch

Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 45
Stacks Image 90

Hovedbilde

I hovedbildet styrer du enhetene dine. Hver gruppe har sin egen “side”. Sveip til side for å bytte mellom gruppene
Funksjoner i hovedbilde
Sensor grupper
Sensorer vises med en eller to verdier.
Hvis sensor har flere enn to verdier vil disse vises med 4 sekunders mellomrom. Trykk på en sensor for å vise neste verdi med en gang.

Enhetsgrupper
Tykk hardt på skjermen for å få opp menyen. Her kan du slå av eller på alle i gruppen. Hvis gruppen inneholder dimmere kan du dimme alle samtidig. Du kan også bytte mellom visning av favoritter eller alle. Hvis du velger favoritter, blir det en side med alle favoritter.

Lamper og brytere
Slå av/på med et enkelt trykk.

Grupper fra Telldus Live
Slå av eller på alle enheter i gruppen med lampeknappene, eller du kan dimme alle dimmerene i gruppen enkelt med glidebryteren hvis gruppen har dimmere.

Markiser og lignende
Opp, ned og stopp-kommandoer

Dimmere

Slå av eller på med et enkelt trykk på lampen eller trykk på “+” eller “-“ for å endre dimmer-verdi. Husker siste dimmer-verdi nå man slår på dimmer.

Start hendelse

Slår enhet på og hendelsen som er koblet til enhet i Telldus Live starer hendelsen.

Dør og vindus-sensorer

Hvis en dør eller et vindu er åpnet vil symbolet blinke.

Ringeklokke

Trykk for å ringe.

Stacks Image 60
Vise sensorer på klokken - komplikasjoner
Du kan velge å vise en sensor på klokke-bildene. Velg “Sensor for klokke” på iPhone/iPad.

Bildet viser eksempel på visning av sensor midt på med mye info eller nede til venstre med kun verdien.

Stacks Image 73
Innstillinger på iPhone/iPad
Alle innstillinger for grupper og plassering i grupper, favoritter og navn sendes umiddelbart til klokken når de endres.

Du kan også velge å benytte omvendt grupperekkefølge på klokken. Dette er nyttig hvis du har de mest bruke enhetene nederst på bildet på iPhone/iPad. Da vil de komme først frem på klokken.