Plump

för iPhone och iPad

Bud-läge


Resultat-läge utan stick
(Inga poäng vid över/under-bud)


Resultat-läge med stick
(Poäng ges för över/under-bud)