Bondebridge

for iPhone og iPad

Versjon 5.8.5 (2016-05-11)
 • Feilrettinger

Versjon 5.8.2 (2016-04-09)
 • Feilrettinger

Versjon 5.8 (2016-03-29)
 • Stoppeklokke. Spill på tid. 15, 30, 45 eller 60 minutter.
 • 13 kort finnes alltid som valg
 • Feilrettinger

Versjon 5.7 (2016-01-13)
 • iCloud støtte for historikk og statistikk. Kombinerer data fra flere enheter
 • watchOS 2 støtte
 • Feilrettinger

Versjon 5.6 (2015-04-23)
 • Apple Watch støtte!

Versjon 5.5.1 - 5 (2015-01-23)
 • Noen mindre feilrettinger

Versjon 5.5 (2014-11-25)
 • Støtte for ekstern skjerm via kabel eller AirPlay til AppleTV. Viser stillingen og info om gjeldende omgang for alle deltagerne på den store skjermen!

Versjon 5.4 (2014-11-13)
 • Ny innstilling: "Gjenta kort for å spille 10 omganger" kan nå brukes på enten høyeste eller laveste antall kort

Versjon 5.3.1 (2014-10-25)
 • Noen mindre feilrettinger

Versjon 5.3 (2014-09-24)
 • iPhone 6 støtte
 • Historikk / e-post har flere detaljer
 • Mindre bug-fixer

Versjon 5.2.1 (2014-06-22)
 • Noen mindre bug-fixer
 • Ny e-post adresse for tilbakemelding

Versjon 5.2 (2013-12-12)
 • Ny innstillning: 103, 104 kort i kortstokk

Versjon 5.1 (2013-12-01)
 • Spor giver i både bud og resultatmodus
 • Spor trumf. Manuelt eller to automatiske rulleringer
 • Mindre feilrettelser

Versjon 5.0.1 (2013-10-05)
 • Noen mindre feilrettinger

Versjon 5.0 (2013-10-01)
 • Designet for iOS 7
 • Resultat-tabell er nå alltid sortert på plassering
 • Total-melding indikator
 • Ny innstilling: 10 poengs straff for 5 stryk på rad
 • Ny innstilling: 32 kort i kortstokk

Versjon 4.2 (2013-05-05)
 • Ny innstilling: "Spill kort like mange ganger som spillere" kan nå brukes på enten høyeste eller laveste antall kort

Versjon 4.1 (2013-04-08)
Nye innstillinger:
 • Ny sekvens der mellom-runden kan spilles tre ganger
 • Maks antall kort inkluderer nå alltid alle tall mellom 5 og 10

Versjon 4.0 (2013-03-26)
Nye innstillinger:
 • I siste runde, sett "5" bak antall stikk ("25", "75")
 • 2 nye indianer-runde muligheter: 2x poeng, og 2 runder med 2x/4x poeng
 • Tysk oversettelse

Versjon 3.9 (2013-02-21)
Nye innstillinger:
 • Hvis 5 eller flere stikk, sett "2" foran antall stikk ("25",210")
 • Bare tillatt å klare 0 stikk bare to ganger på rad
 • 10 poengs straff for 3 stryk på rad
 • 10 poengs straff for stryk på siste runde
 • 64 kort i kortstokk

Versjon 3.7.1 (2013-01-06)
 • iPod 5 kompabilitet

Versjon 3.7 (2012-11-15)
 • Lagt til Hollandsk versjon av Bondebridge: 112 kort med mulighet for å registrere bonuskort for hver runde.
 • Diverse feilrettelser

Versjon 3.6.4 (2012-10-07)
 • Rettet feil der programmet krasjet etter endring av rekkefølge på spillere

Versjon 3.6.3 (2012-09-19)

 • iPhone 5 støtte

Versjon 3.6 (2012-07-03)

 • Full iPad støtte med ny layout for iPad. Resultattabell er synlig under spillets gang.
 • Liggende modus på iPhone viser resultattabell.

Versjon 3.5 (2011-11-20)

 • Ny innstilling: Minste antall kort: 1, 2 eller 3

Versjon 3.4 (30-07-2011)

 • Helt nytt grensesnitt for handtering av nye spillere og redigering av eksisterende spillere. Navn kan endres, og e-post adresse kan oppdateres
 • Når man legger til spillere fra Kontakter, brukes flere navn-elementer hvis fornavn ikke finnes
 • Rettet problem med scrolling i lange lister

Versjon 3.3 (12-07-2011)
 • Ny innstilling: Marker spiller som skal dele ut kort. Ny knapp på toppen for å velge giver underveis i spillet
 • Ny innstilling: Gjenta 1 kort like mange ganger som spillere
 • Ny innstilling: Alle stikk gir 10x stikk som poengsum
 • Lange navn vises med mindre skriftstørrelse

Versjon 3.2 (14-06-2011)
 • Ny innstilling for 8 og 12-korts spill
 • Ny innstilling for antall kort i stokk

Version 3.1.1 (23-05-2011)
 • Rettet en feil der spillerens e-post adresse ikke ble lagret riktig

Versjon 3.1 (13-02-2011)

 • Ny historikk-funksjon der alle spill som er spilt etter versjon 3.0 er tilgjengleig for for visning, e-post eller utskrift
 • Svensk oversettelse

Versjon 3.0
 • Skriv ut resultater med AirPrint (iOS 4.2 eller nyere kreves)
 • Send resultater til spillerene via e-post
 • Legg til deltagere fra kontakter, e-post adresse lagres per spiller for hurtig sending av e-post med resultater

Versjon 2.4
 • Det er nå mulig a gå tilbake til meldings-modus fra spill-modus. Dette er nyttig hvis melding ble feilregistrert eller at omgangen må spilles på nytt fordi en spiller fikk feil antall kort.
 • Tidligere brukte spillere som fortsatt finnes i statistikken kan nå hurtig legges til spillet fra "Legg til spiller" funksjonen

Versjon 2.3
 • Støtte for 7 korts-spill i standard modus
 • Rettet feil i beregning av poeng når regel var stikk*stikk

Versjon 2.2.1
 • Rettet feil ved beregning av bonus-poeng ved for få stikk

Versjon 2.2
 • Nye poengbereginger: Multipliser Overstikk/Understikk med Overstikk/Understikk (German Bridge regler)
 • Nye spill-sekvenser: 1-Maks-1 og Maks-1-Maks
 • Ny hjelp som forklarer man bruker programmet i detalj

Versjon 2.1
retter noen mindre feil og introduserer en ny poengberegningsmulighet:
 • Multipliser Overstikk/Understikk med et tall (Eksempel: Straff ved overstikk: Antall overstikk * 5 poeng)
 • iOS 3.0 kompatibel

Versjon 2.0
Denne oppdateringen introduserer det mest fleksible systemet tilgjengelig for Bondebridge poengregistrering:

 • Tre varianter av Rumensk Whist støttes nå!
 • Uendlige kombinasjoner av regler for poengberegnig, selv også for Rumensk Whist.
 • Indianer-runde (Ett kort, hold kortet foran pannen slik at andre ser det, men ikke du)
 • Krev over/under-melding (Den siste som melder må justere meldingen)
 • Gjenta spill-sekvens flere ganger for ekstra lange spill
 • Alle stikk gir 2x poeng