Bondebridge

for iPhone og iPad

Innstillinger for iPad har samme regler, men vises på en skjerm

Stacks Image 121
Oversikt over innstillingene. Klikk på en linje for å komme til de respektive innstillingene.
Stacks Image 129
Innstillinger for Rumensk Whist. Tre rekkefølger støttes. Antall spillere påvirker antall spill i de forskjellige typene.
Stacks Image 125
Innstillinger for standard type spill. Syv forskjellige sekvenser støttes.
Stacks Image 133
Innstillinger for Hollandsk spill. I denne modusen er det spesielle bonus-regler i henhold til bord-versjonen av spillet.
Stacks Image 138
Andre innstillinger. Enda flere poeng og bud-alternativer er tilgjengelig.
Stacks Image 151
Poengberegning ved riktig melding. Tre hovedvarianter med fleksibelt poengtillegg.
Stacks Image 161
Mange varianter for poeng ved for få stikk. Også tilgjengelig for Rumensk Whist.
Stacks Image 156
Mange varianter for poeng ved for mange stikk. Også tilgjengelig for Rumensk Whist.
Hvis over og understikk gir 0 poeng trenger man ikke registrere antall stikk i hver runde.