Bondebridge

for iPhone og iPad

Meldings-modus
Stacks Image 11
Resultat-modus UTEN STIKK (Ingen poeng ved over/under-melding)
Stacks Image 17
Resultat-modus MED STIKK (Poeng gis for over/under-melding)
Stacks Image 21